AVATUD: T-L 10-16,  E-post:See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud. Telefon: +372 5521 331

SELTSIELU

Avinurme on paikkond, kus läbi sajandite on inimene pidanud ise endaga toime tulema, kus on ise tegemise ja otsustamise ajalooline kogemus tänu pigem väiketootmisele rajanevale käsitööle, kui tugevale põllumajanduslikule traditsioonile. Nii ei olnud pere toitmise võimalused aastast aastasse põllumajandustsüklisse rutiinina sissekirjutatud tegevustest ja mõisa, talutöö ega hiljem kolhoosi teopäevadest sõltuvad. Enam iseseisvat otsustust ja leidlikkust vajas riistatöö, mis oli looming ja isiklik otsustus materjali hankimisest oma mudeli või toote väljamõtlemisest, valmistamise ning müügini. Nii ei saa ka kadunud kolhoosiaega pidada suurelt abituse tekitajaks, kuivõrd siinkandi inimene ka läbi kogu Nõukogude aja sai suure osa sissetulekust oma no. abitootmisest. Tänu suhteliselt paiksele rahvastikule ja sissetulnute raskele kohanemisele on ise tegemise, otsustamise ja tegutseda tahtmise lust veel tänagi säilinud enam, kui vast Eestis tervikuna. Selle väljendusteks on ka läbi aegade eksisteerinud suur kultuurikollektiivide arv ja hea tase.

 

Siit tuleneb tõenäoliselt ka täna vallas tegutsevate MTÜ-de suur arv.

 

Ligi 1500 elanikuga vallas tegutseb täna seitseteist registreeritud seltsi, lisaks nn. seltsingud, kes ei ole end juriidiliselt fikseerinud (nagu suveteater, pensionäride klubi Hõbehall, külaaktiiv mitmes väikekülas ja tantsurühmad).

 

Väite kinnituseks, et siinne kodanik on harjunud ise oma asju ajama on puhtalt kodanikualgatuse korras tekkinud MTÜ-d. Igaüks oma eesmärgi ja lootusega arendada mingit rida kohalikus elus.

 

1. Muusika lauluselts Metsakaja (17.02.1998) on väikese Vadi küla rahva algatusel taastatud piirkonna vanim selts (esmaasutatud asutatud 1903). See on omaaegse ühe suurema küla ja piirkonna vanima kooli juures tegutsenud aktiivne kultuuriselts, kelle kunagiste asutajaliikmete hulka kuulusid ka kirjanik Heino Kiige vanemad. Ühistööna taotleti rahad ja renoveeriti piirkonna vanim, 1888. a. ehitatud koolimaja oma seltsimajaks. Koos hooldatakse ja täiustatakse maja ümbrust ja Avijõe kaldal „kooli kolkas“ asuvat puhkeala ning laagriplatsi. Lauldakse kooris ja korraldatakse üritusi. Seltsi tegevus küla korrastajate, entusiastide ja külakultuuri hoidjatena on vallaametnike poolt olnud alati aktsepteeritav, seda enam, et nende ridadesse ka mitmeid “juurtega“ Eestis tuntud kultuuriinimesi kuulub.

2. ULVI NAISTE ÜHENDUS (24.05.1999) kokkukutsumise algatasid valla suuruselt teise küla aktiivsed naised. Ulvi on pärast üheksakümnendaid vast kõige enam kaotanud küla vallas. Ulvi oli suur küla. Valla üks vanemaid kooliringkondi, kunagine kolhoosikeskus oma klubiga. Külast on kadunud nii kool kui töökohad ja kultuurikeskuse ning küla koostöö säilitamiseks kokku tulnud naiste ühendus on võtnud enda südameasjaks Ulvi küla ühistunde ja kultuurielu vedamise.

3.Mittetulundusühing Avijõe Selts (06.12.1999) on peamiselt kohalikest ettevõtjatest koosnev selts, kes 1999. aastal kutsus ellu Avinurme pütilaada ja vedas laadakorraldust kuni 2006. aastani.

4. Kultuuri ja Hariduse Selts Nurmetuled (07.11.2001) loodi siis, kui volikogu otsusega kaotati kultuurijuhi ametikoht ning uus maja vajas tegutsemiseks ja kultuurielule uue tule sissepuhumiseks kõige enam sädemeid. Asutamise eesmärgiks oli toetada kultuurielu mittetulundusühenduste võimaluste kaudu. Aastaid vedas selts laada kultuuriprogrammi ja võttis enda õlule esimese tünnilaada koordineerimise. Kultuurikeskusele on muretsetud Estonia kontsertklaver, vallale rahvapillikomplekt, harjutusklaverid ja helivõimandus. Ühiselt on korraldatud mitmeid kontserte ja koolitusi.

Mittetulundusühing Puhkpilliorkester Avinurme (29.06.2004) on esimene isetegevusring, kes asutas omaette juriidilise isiku. Eeskujuvääriv selts, sest oma hobiga tegeldes on nad võimelised end osaliselt ka majandama. Atraktiivse ja heatasemelise muuikakollektiivina on nende etteasted igal üritusel oodatud. Kõrge eneseteadvusega organisatsioon, kus juhatus mõtleb ja võitleb oma arengute eest, muret tundes Avinurme puhkpillitraditsioonide jätkamise pärast. Projektide toel on muretsetud kollektiivile kaasaegne pillipark ja välja ehitatud oma harjutusruumid kultuurikeskusesse.

Mittetulundusühing AVINURME SOTSIAAL JA TURVAKESKUS (18.05.2000) ellukutsumise tingis tühjaks jäänud vana vallamaja tulevik ja olemasolevad samas hoones asuvad endise Maapanga ruumid, mis seostusid ootamatult hästi vajadusega leida ruumid vanadekodule. Asutatud MTÜ on leidnud oma tegevusniši ja teenused, end pidevalt laiendanud, pakkudes täna peavarju ka vaimsete ja psüühiliste häiretega inimestele.

AVINURME SPORDI JA TERVISESELTS (01.06.2000) loomise üheks ideeks oli valla spordielu delegeerimine kolmandale sektorile. Selts eksisteerib entusiastide eestvedamisel. Spordiseltsi korraldatav jaanipäeva võrkpalliturniir Avinurme kapa auhinnale on pikima traditsiooniga iga-aastane traditsiooniline üritus vallas.

Adraku Külaselts (12.03.2004) on ainus vallas registrisse kantud külaselts. Korrastanud oma külaplatsi ja läbi projektide varustanud küla nii spordi- kui tehniliste vahenditega.

Mittetulundusühing Avinurme Meeskoor (11.07.2005) on Avinurme meeskoori poolt loodud ühing, mis kuulub ka Eesti Meestelaulu Seltsi ridadesse. Propageerib ja hoiab alal meestelaulu väge, korraldades kontserte, reise jm ettevõtmisi.

Avinurme Suusaklubi (08.09.2008) on suusaringi liikmete ning nende vanemate poolt loodud ühendus. Pühendunud treeningprogrammi ja võistlusgraafikuga kollektiiv, mis läbi ühistöö ja projektide hoiab noori tõelise talispordiala kütkeis.

Mittetulundusühing Reino Jahilasketiir (21.06.2006) koondab enda ridadesse Avinurme jahimehi ja jahilaskesportlasi. Tegutseb noorte treeningrühm ja ühiselt hallatakse Maetsma jahilasketiiru ning jahimaja.

Avinurme Eluladikeskus SA (2008) on loodud Avinurme traditsiooniliste oskuste je elulaadi hoidmiseks ning arendamiseks. Asutajaliikmed Avinurme vald, EELK Avinurme Kogudus ning Avinurme Kultuuri ja Hariduse Selts Nurmetuled. Tegevus on koondunud Avinurme Elulaadikeskusesse, mis asub koguduse vanas pastoraadis. Avinurme Elulaadikeskus pakub emotsioone, teadmisi ja piirkonna kultuurilooga tutvumisvõimalusi nii sise- kui välisturistile, huvirändureile ja omakandi inimestele.

Mittetulundusühing Avinurme Külavanemate Koda (22.08.2008)

Mittetulundusühing Just Mind (19.01.2009)

9 põhjust, miks külastada Avinurme Elulaadikeskust

Paiknemine kesk Alutaguse suurmetsi on Avinurmest läbi aegade teinud eraldatud paikkonna. Soine põllumaa ning pikad suurvee perioodid, mille tõttu olid teed üleujutatud ning ligipääs Avinurmele piiratud, sundisid avinurmikuid otsima traditsioonilisest talupidamisest ja põllutööst teistlaadseid elatusallikaid ning ümbruskonna metsarikkus juhatas nad puutöö juurde.

Loe edasi...

PUU TÖÖ MEISTRID AD 1786